Pages

Saturday, May 12, 2012

ขั้นแรกคุณควรจะเปิดบทสนทนาด้วยประโยค

Excuse me. (ขอโทษนะครับ/ค่ะ) ก่อน และถ้าหากต้องการ
ความสุภาพก็อาจเติม Sir/Ma'am หรือ please ลงไปท้ายประโยคเพื่อ
ให้สุภาพยิ่งขึ้นได้ ประโยคนี้เป็นประโยคกึ่งเป็นการเรียกกลายๆ ให้คน
ที่คุณเข้าไปคุยด้วยสนใจก่อนที่จะต่อด้วยประโยคที่เป็นใจความสำคัญอย่าง
Could you tell me how to get to to ...?
บอกได้ไหมว่าผม / ดิฉันจะไป...ได้อย่างไร


Could you tell me the way to ...?
ช่วยบอกทางไป... ได้ไหม