Pages

Monday, May 14, 2012

ขอแสดงความยินดี

     อย่างไรก็ตาม มีการ์ดบางประเภทที่มี
คำอวยพรเฉพาะ เช่น การ์ดแสดง
ความยินดีในโอกาสต่างๆ เช่น สำเร็จการ
ศึกษา หรือได้เลื่อนตำแหน่ง ที่มักมีคำว่า


Congratulations หรือ Congrats
(ทั้งสองคำลงท้ายด้วย S เสมอ)
หมายความว่า ขอแสดงความยินดีด้วย